DUYURU | 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı (Güncelleme)

Duyuruyu İndir

Vakfımızın 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.


Vakıf Senedimizin 17. maddesi, Genel Kurul Toplantısının gerçekleşebilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunmasını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantının en geç 15 gün içinde çoğunluk aranmadan yapılmasını öngörmektedir.


Üyelerimizin bir kısmının yurtdışında görev yapmaları nedeniyle ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamayacağı aşikardır. Bu nedenle, üyelerimizin mağdur olmamaları için, 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da yapılacak ilk toplantıya gelmelerine gerek olmadığı düşünülmektedir.


Ancak, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadığından, üyelerimizin bu toplantıda hazır bulunmaları saygı ile rica olunur.