Vakıf işlemlerinin denetimi, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık süre için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Vakıf Senedimizin 24. ve 25. maddelerinde oluşumu ve yetkileri yer almaktadır.

Mehmet Fatih Ak
Başkan
Korhan Kemik
Üye
Halit Şafak Erten
Üye