DUYURU | 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Duyuruyu İndir

Vakfımızın 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.


Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantı 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecektir.


Vakıf Senedi’nin 17. maddesinin 3. fıkrasında “Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye ancak iki üyenin yerine vekâleten oy kullanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, toplantıya yurtdışında bulunmaları veya mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerimizin, oy kullanabilmeleri için vekâletlerini genel kurul tarihinden önce posta veya faks ile vakıf merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. 


Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.