Vakfın her türlü iş ve işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Kurul 5 asil üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri, toplantı ve karar alma şekilleri Vakıf Senedinin 20, 21 ve 22. maddelerinde yer almaktadır.

Hüseyin Lazip Diriöz
Başkan
Uygar Mustafa Sertel
Başkan Yardımcısı
Ahmet Akıntı
Genel Sekreter
Cenk Ünal
Sayman
Hüseyin Güngör
Üye