DUYURU | Vakıf Yönetim Kurulu

Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nın 22 Haziran 2019 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılmış, bir asil ve bir yedek üyenin seçimi ise Kurucular Kurulu tarafından daha önce gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 22 Haziran 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Yönetim ve Denetleme Kurullarımızın bileşimleri aşağıda sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler                            Yedek Üyeler

1. Hüseyin Lazip DİRİÖZ

1. Esra DEMİR

(Kurucular Kurulunca)

2. İsmet KARAKOÇ 

2. Oğuz KILIÇ

(Genel Kurulca)

3. Mehmet TÜRKAY

3. Erdal ATİK

(Genel Kurulca)


Vakıf Senedinin 20. maddesi gereğince Personel Genel Müdür Yardımcı Vekili Uygar Mustafa SERTEL ile DESD Genel Müdür Yardımcı Vekili Togan ORAL Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcıları olarak görevlerini sürdüreceklerdir.


DENETLEME KURULU
Asil Üyeler                                Yedek Üyeler

1. Muhammet Ali YILDIZ

1. İsmail Ercan KOCA

(Genel Kurulca)

2. Yaşar KILINÇ 

2. İsmail ERKÜNT

(Genel Kurulca)

3. Mehmet USLU    

3. Hasan YÜCEL

(Genel Kurulca)


Ayrıca Vakfımızın 2017-2018 yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları sitemizde yayınlanmıştır.

Saygıyla duyurulur.