VAKIF ORGANLARI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ORGANLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR:

1. GENEL KURUL
2. YÖNETİM KURULU

3. DENETLEME KURULU


 • GENEL KURUL 

  Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup her iki yılda bir Haziran ayında olağan olarak toplanır. Genel Kurulun görev ve yetkileri Vakıf Senedimizin 19. maddesinde yer almaktadır. Yönetim ve Denetleme kurullarını seçmek, vakıf senedini değiştirmek ve Vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek görevleri arasındadır.
 • YÖNETİM KURULU: 

  Vakfın her türlü iş ve işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Kurul 5 asil üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri, toplantı ve karar alma şekilleri Vakıf Senedinin 20., 21. ve 22. maddelerinde yer almaktadır. 

  YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

 BAŞKAN   

 Süleyman İnan ÖZYILDIZ

 BAŞKAN YARDIMCISI 

 Mustafa PULAT

 GENEL SEKRETER  

 Togan ORAL

 SAYMAN          

 Mehmet Atıf ŞEKERCİOĞLU

 ÜYE

 İsmet KARAKOÇ


 • DENETLEME KURULU 

  Vakıf işlemlerinin denetimi, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık süre için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Vakıf Senedimizin 24. ve 25. maddelerinde oluşumu ve yetkileri yer almaktadır. 

           DENETLEME KURULU ÜYELERİMİZ

 BAŞKAN   

 Muhammet Ali YILDIZ

 ÜYE

 Yaşar KILINÇ

 ÜYE  

 Habip SOLAKOĞLU