DUYURU | Yönetim Kurulu Hakkında

SAYI  : 2017/45 | 14 Haziran 2017

KONU: Vakıf Yönetim Kurulu

 

DUYURU

 

            Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nın 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılmış, bir asil ve bir yedek üyenin seçimi ise Kurucular Kurulu tarafından daha önce gerçekleştirilmiştir.

 

            Buna göre 10 Haziran 2017 tarihinden itibaren göreve başlayan Yönetim ve Denetleme Kurullarımızın bileşimleri aşağıda sunulmuştur.

 

YÖNETİM KURULU

 

Asil Üyeler       Yedek Üyeler  
1. Süleyman İnan ÖZYILDIZ   1. Fazlı ÇORMAN  (Kurucular Kurulunca)
2. Mehmet Atıf ŞEKERCİOĞLU   2. Mebşure TAŞKIN    (Genel Kurulca) 
3. İsmet KARAKOÇ         3. Mete ZAİMOĞLU (Genel Kurulca)

        

Vakıf Senedinin 20. maddesi gereğince İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa PULAT ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Togan ORAL Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcıları olarak görevlerini sürdüreceklerdir.

 

DENETLEME KURULU

 

Asil Üyeler      Yedek Üyeler
1. Muhammet Ali YILDIZ      1. Fadime TAŞKIRAN (Genel Kurulca)
2. Yaşar KILINÇ       2. Haydar Atik ÖZDEMİR  (Genel Kurulca)
3. Habip SOLAKOĞLU 3. Mahmut Zeki UTKU (Genel Kurulca)

            Saygıyla duyurulur.  

 

           Vakıf Yönetim Kurulu