DUYURU | 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Duyuru

 

SAYI  : 2017/40 | 31 Mayıs 2017

KONU: 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

 

DUYURU

 

 

            Vakfımızın 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.

 

Vakıf Senedimizin 17. maddesi, Genel Kurul Toplantısının gerçekleşebilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunmasını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantının en geç 15 gün içinde çoğunluk aranmadan yapılmasını öngörmektedir.

 

Üyelerimizin bir kısmının yurtdışında görev yapmaları nedeniyle ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamayacağı aşikardır. Bu nedenle, üyelerimizin mağdur olmamaları için, 03 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da yapılacak ilk toplantıya gelmelerine gerek olmadığı düşünülmektedir.

 

            Ancak, 10 Haziran 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadığından, üyelerimizin bu toplantıda hazır bulunmaları saygı ile rica olunur.

 

 

 

      Vakıf Yönetim Kurulu