Ziyaretçi sayacı
Şu anda
: 1
Son 24 Saatte
: 50
Bugüne Kadar
: 104969
Divak Sigorta Hk.
SAYI: 2014/13                                                                                   20 Mart 2014
 
Sayın Üyelerimiz.
 
Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı üyeleri ile T.C. Dışişleri Bakanlığı mensuplarına hizmet vermek amacıyla 29.09.2002 tarihinde kurulmuş olan “Divak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.”, 2004 yılından itibaren düzenlemeye başladığı yurtdışı temsilciliklerimize ait araç ve bina sigortalarının 2008 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Bakanlık tarafından iptal edilmesi neticesinde zarar etmiş, Vakıf Yönetim Kurulunca alınan Karar doğrultusunda Şirketin poliçe üretim faaliyeti durdurulmuş, Genel Kurulun tavsiyesi ile Vakıf Yönetim Kurulunca alınan Karar doğrultusunda 01.07.2009 tarihinde yeniden poliçe üretim faaliyetine geçen Şirket, aradan geçen zamanda, Bakanlığın sigorta ihalelerine yasal engeller nedeniyle katılamaması, müşteri portföyünü büyütecek imkanlardan yoksun kalması gibi nedenlerle, beklenen iş verimliliğini ve karlılığını sağlayacak bir konuma ulaşamamıştır.
 
                Vakfımızın 2006-2010 dönemi faaliyetlerinin denetimini yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, denetim sonunda hazırladıkları 25.07.2011 tarih ve 11 sayılı denetim raporunda, Divak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.’nin yıllık bilançoları itibariyle zarar eder durumda olması nedeniyle, Vakıf varlığında kayba yol açtığına işaret ederek, anılan Şirketin kapatılmasının değerlendirilmesini istemişlerdir.
 
                Divak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti’nin, büro ve çalışan sayısının sınırlı olması, yasal nedenlerle Bakanlığın sigorta ihalelerine katılamaması, müşteri portföyünü arttıracak diğer olanaklardan da yoksun olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzca Şirketin başlangıçta ki kuruluş amacının ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır.
 
                Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu, Divak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.’nin aktif faaliyetinin 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere durdurulmasına, Şirketimiz tarafından düzenlenen sigorta poliçe sürelerinin bitimine kadar pasif faaliyetinin devamına ve Şirketin tasfiye işlemlerinin 01.04.2015 tarihine kadar yürütülmesine karar verilmiştir.
 
                Bu süre zarfında Şirketimiz Müdürü Esin EKÄ°NCÄ° bir yıllık tasfiye işlemlerinde Müdürlük ve tasfiye memurluğu görevini yürütmekle birlikte, kendi adına bir sigorta acenteliği Şirketi kurmuş bulunmaktadır.
                                              
                Üyelerimize saygılarımızla duyurulur. 

                                                                                            Vakıf Yönetim Kurulu
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hava durumu tahmini
Ankara
Şuradaki: Ankara hava durumuMeteovista.com.tr Her zaman sizin havanız
 
Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı