Ziyaretçi sayacı
Şu anda
: 1
Son 24 Saatte
: 51
Bugüne Kadar
: 104969
Vakıf Faaliyetleri
SAYI      : 42                                                                             13 Temmuz 2010
 
               
    Değerli Üyelerimiz;
 
                13 Haziran 2009 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurulda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulu olarak, Vakfımızın faaliyetleri hakkında 2010 yılının ilk yarısına ilişkin bir bilgilendirme yapılmasının yararlı olacağını düşündük.
 
                Bu bağlamda Vakfımızın hukuki yükümlülükleri, sosyal ve mali faaliyetleri, bağlı Şirketlerimizin performansları ile diğer faaliyetler başlıklar itibariyle özlü bilgi notu halinde aşağıda sunulmaktadır.
 
1-      VAKFIN HUKUKÄ° YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Vakıflarla ilgili maddeleri ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakfımız “Yeni Vakıflar” kapsamında olup, söz konusu Kanunlar ile T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ayrıca 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesine istinaden 01 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik” ile de T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın denetimlerine tabidir.
 
Bu çerçevede Vakfımız yukarıda belirtilen mevzuat gereğince 2009 yılı Vakıf faaliyetine ilişkin “Genel Beyanname” sini 30 Haziran 2010 tarihinde, Ä°ç Denetim Raporunu ise 24 Haziran 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirmiştir. Ayrıca Vakfımızın 2009 yılı “Aktüeryal Denetim Raporu” Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüeryal Bölüm Başkanlığı uzmanlarına hazırlattırılmış ve söz konusu Rapor ekleriyle birlikte süresi içerisinde Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elden teslim edilmiştir.
 
2-      SOSYAL FAALÄ°YETLER
 
I-                    Üyelerimize indirimli ve kaliteli sağlık hizmeti sağlamak amacıyla Vakıf olarak çeşitli sağlık kuruluşlarıyla temaslarımız sürdürülmektedir. Özellikle Türkiye İş Bankası’na bağlı bir sağlık Kuruluşu olan Bayındır Hastanesi ile ayrıca Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Sonuçlandığında yapılan nihai anlaşmalarımız web sitemizde siz sayın üyelerimize duyurulacaktır. Bu kapsamda Özel Ä°lgi Göz Hastalıkları, Kulak, Burun, Boğaz Merkezi, Özel MEDLAB gibi sağlık Kuruluşlarıyla anlaşmaya ilişkin süreç devam etmektedir. Amacımız üyelerimizin sağlık hizmetlerinden kalite standartları üzerinde faydalanması hususunda anlaşmalı sağlık kuruluşu yelpazesini genişletmektir.
 
II-                  Üyelerimize tüketici, taşıt ve konut kredisi konularında piyasa koşulları altında imkan sağlanması amacıyla Türkiye İş Bankası yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, yürütülen çalışmalar sonucunda üyelerimiz için ucuz kredi imkanları sağlanmıştır. Kredi duyurularımız web sitemizde ve Bakanlık panolarında siz sayın üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.
 
3-      FON YÖNETÄ°MÄ°
 
Vakfımıza 2009 yılından itibaren yeni üye kabulü ile birlikte Vakfın fon varlığı giderek büyümüş, yatırım araçları getirilerinde ise 2009 yılı ortalarında başlayan ve 2010 yılında da devam eden düşüş dikkate alınarak üyelerimize piyasa koşulları üzerinde getiri sağlanması hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 
Konu ile ilgili olarak, öncelikle Vakfımızla benzer konumda olan Vakıf yöneticileriyle görüşülmüş, söz konusu Vakıfların nakit varlıklarını portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yönettiği görülmüştür. Dolayısıyla Yönetim Kurulumuzca da Vakfımızın nakit varlığının diğer Vakıflar gibi profesyonelce yönetilmesi benimsenmiştir. Görüşmeler neticesinde İş Portföy ve Ak Portföy Yönetim Şirketleriyle anlaşma sağlanmıştır. Piyasa koşulları ve portföyün durumu günlük bazda izlenmektedir.
 
4-      VAKIF ŞİRKETLERÄ°
 
Bilindiği üzere 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile Ä°lişkilerine Dair Kanunun 29 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra Şirketlerimizin Bakanlığımızla doğrudan ticari ilişkileri sona ermiştir. Vakfın biri turizm diğeri sigortacılık alanında faaliyet gösteren iki tane şirketi vardır.
 
Bugün itibariyle DÄ°VAK Turizm Taşımacılık Otomotiv Eğitim Gıda Ä°htiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketimiz (TURAŞ) faaliyetini karlı bir şekilde devam ettirmektedir.
 
DÄ°VAK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketimiz ise 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yeniden faaliyete geçmiş ve müşteri portföyünü giderek arttırmaya gayret göstermiştir. 01 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 dönemini kapsayan ilk altı aylık sürede toplam 586 adet poliçe düzenlenmiş, bu sayı 01 Temmuz 2010 tarihinde 1175 müşteri sayısına ulaşmıştır.
 
Divak Sigorta Acentemiz Ankara ve diğer şehirlerdeki, tatil yörelerindeki ikinci konutların sigortalarını ve (DASK) poliçelerini hazırlamakta araçlar için de kasko ve trafik sigortası işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 
Diğer taraftan 15 Aralık 2010 tarihinde sona erecek olan Grup Sağlık Sigortası için çalışmalar şimdiden başlatılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılamadığı sağlık giderlerine bireylerin yapması gereken katkı paylarının da sigorta kapsamına alınması imkanı araştırılmaktadır.
 
5-      DİĞER FAALÄ°YETLER
 
-          Vakfımızın web sitesi yenilenmiş hizmetinize sunulmuştur.
 
-          Ayrıca üye fon yönetim sistemi programı yapım süresi tamamlanma aşamasında olup, yeni program, işlemlerin hızlandırılması için eski Vakıf fon programı yerine ikame edilecektir.
 
-          Fon çıkışlarında fon parasının tamamının iadesi esas olmakla birlikte, yaş haddinden emekli olacak üyelerimize isterlerse, emekliye ayrılacakları tarihten altı ay önce dilekçe ile müracaatları halinde, mevcut paralarının yarısına kadar olan tutarını çekebilmeleri imkanı sağlanmıştır.
 
-          Diğer taraftan Bakanlık mensuplarımızca Vakıf ve Fon Üyelik kabul işlemleri için ne yapılması gerektiği hususunda bilgi talep olunmaktadır.
 
Vakıf üyeliğinden ayrılıp tekrar Vakıf üyesi olmak isteyenler ile ilk defa Vakıf üyesi olacak Bakanlık Mensuplarımız üyelik kabul işlemleri şu şekilde olmaktadır.
 
Vakfımız web sitesinden Vakıf ve Fon Katılım Form dilekçelerini doldurup, 3 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisinin Vakfımıza intikal ettirilmesi durumunda, Vakfımızca üyelik işlemleri yerine getirilebilecektir.
 
Üyelerimize saygılarımızla duyurulur. 
 
                                                          Vakıf Yönetim Kurulu
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hava durumu tahmini
Ankara
Şuradaki: Ankara hava durumuMeteovista.com.tr Her zaman sizin havanız
 
Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı