Ziyaretçi sayacı
Şu anda
: 1
Son 24 Saatte
: 51
Bugüne Kadar
: 104969
11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

  

Sayı     : 2017/18                                                               12 Mayıs 2017

Konu   : 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı      

 

            Vakfımızın 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.

 

            Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantı 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecektir.

 

            Vakıf Senedi’nin 17. maddesinin 3. fıkrasında “Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye ancak iki üyenin yerine vekâleten oy kullanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, toplantıya yurtdışında bulunmaları veya mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerimizin, oy kullanabilmeleri için vekâletlerini genel kurul tarihinden önce posta veya faks ile vakıf merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

            Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

                                                                               Vakıf Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 

1-      Açılış ve Saygı Duruşu,

2-      Divan Heyetinin Seçimi,

3-      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir–Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Ä°bra Edilmesi,

4-      Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Gizli Oy Açık Tasnifle Seçimi,

5-      Dilek ve Temenniler,

6-      Kapanış.

 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI

SOSYAL GÜVENLÄ°K VE YARDIMLAŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞINA

 

            Vakfımızın 03 Haziran 2017, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında, üyeliğime ilişkin her türlü konuda adıma hareket etmeye ve oy kullanmaya vakıf üyesi …………………………………………..’i vekil tayin ettim.

 

            İş bu beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım.

 

Vekâleti Verinin:

            Adı ve Soyadı :

            Vakıf Üye No. :

            Tarih              :

            Ä°mza               :

Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hava durumu tahmini
Ankara
Şuradaki: Ankara hava durumuMeteovista.com.tr Her zaman sizin havanız
 
Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı