Ziyaretçi sayacı
Şu anda
: 1
Son 24 Saatte
: 50
Bugüne Kadar
: 104969
10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Sayı     : 2015/16                                                                              28 Nisan 2015

            Değerli üyelerimiz;
                                                                                                            
            Vakfımızın 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.
 
            Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantı 06 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecektir.
 
            Vakıf Senedi’nin 17. maddesinin 3. fıkrasında “Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye ancak iki üyenin yerine vekaleten oy kullanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, toplantıya yurtdışında bulunmaları veya mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerimizin, oy kullanabilmeleri için vekaletlerini genel kurul tarihinden önce posta veya faks ile vakıf merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.
 
            Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.
 
                                                                                             Vakıf Yönetim Kurulu
 
GÜNDEM
 
1-      Açılış ve Saygı Duruşu,
2-      Divan Heyetinin Seçimi,
3-      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir–Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Ä°bra Edilmesi,
4-      Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Gizli Oy Açık Tasnifle Seçimi,
5-      Dilek ve Temenniler,
6-      Kapanış.
 
 VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
SOSYAL GÜVENLÄ°K VE YARDIMLAŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞINA
 
            Vakfımızın 30 Mayıs 2015, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 06 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak olan 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında, üyeliğime ilişkin her türlü konuda adıma hareket etmeye ve oy kullanmaya vakıf üyesi …………………………………………..’i vekil tayin ettim.
 
            İş bu beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım.
 
Vekaleti Verinin:
            Adı ve Soyadı :
            Vakıf Üye No. :
            Tarih              :
            Ä°mza               :
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hava durumu tahmini
Ankara
Şuradaki: Ankara hava durumuMeteovista.com.tr Her zaman sizin havanız
 
Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı